Øvre Langgate Tønsberg

2013

75 m2

 

 

Utvidelse av bygård i Tønsberg. Prosjektet øker næringsareal på 1. etasje samtidig som det forbedrer lokalene og adkomsten til 2. etasje. Ved å åpne og oppgradere bakgården følger prosjektet kommunens ønsker om tilgjengeliggjøring og aktivisering av bakgårdene i indre by.